Hållbarhetsarbete

Regio är en långsiktig ägare där hållbarhet står högt på agendan. Ett aktivt hållbarhetsarbete är därför en central del av Regios verksamhet och den övergripande ambitionen är att fastighetsbeståndet ska utvecklas positivt under vårt ägande. Detta innebär att vi ständigt arbetar för att minska våra fastigheters negativa påverkan på människor, miljö och samhälle.

Därför arbetar vi och våra LAMPs kontinuerligt med hållbarhetsfrågor i den dagliga förvaltningen av våra fastigheter.

Utgångspunkten för Regios hållbarhetsarbete är FNs globala mål för hållbar utveckling och vi har valt att speciellt fokusera på följande mål:

 

Råby centrum

Läs mer

Social hållbarhet

Läs mer

Solpaneler i Eskilstuna

Läs mer

BREEAM In-Use

Läs mer