Hållbarhetsarbete

Ett aktivt hållbarhetsarbete är en central del av Regios verksamhet och den övergripande ambitionen är att fastighetsbeståndet ska utvecklas positivt under vårt ägande. Därför arbetar vi och våra LAMPs kontinuerligt med hållbarhetsfrågor i den dagliga förvaltningen av våra fastigheter.

Alla fastigheter utvärderas ur ett livscykelperspektiv där miljöåtgärder ses som en investering snarare än en kostnad. Fokusområden inom miljöarbetet är energi, avfall och material då dessa områden kan innebära stor miljöbelastning för vår verksamhet.

Här kan du läsa mer om våra olika hållbarhetsprojekt.

Solpaneler i Eskilstuna

Läs mer

BREEAM In-Use

Läs mer