Fastighetsbestånd

Regios fastighetsbestånd omfattar idag ett åttiotal fastigheter belägna i 19 kommuner. Värdet på portföljen är idag nära nio miljarder kronor och den uthyrbara arean är cirka 500 000 kvadratmeter .

Se kartan för vidare beskrivning av ett urval av de orter som Regio äger fastigheter i.

 

Jönköping

Med 139 000 invånare är Jönköping landets tionde största kommun. Staden är ett regionens administrativa centrum och hem till en rad statliga myndigheter inklusive Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Dessutom utgör Jönköping ett av södra Sveriges starkaste logistiklägen. Kommunen är Sveriges nionde största arbetsmarknad och kännetecknas av en låg arbetslöshet och stark inpendling. Jönköpings Universitet har runt 11 000 studenter varav 2 000 är internationella studenter. Regio äger sedan hösten 2018 en portfölj om sju stycken centrumfastigheter som till största delen utgörs av kontor och handel.

Eskilstuna

Valsverket 3-5, Eskilstuna

Eskilstuna är en av Sveriges snabbaste växande kommuner och en av Mälarregionens största städer med över 103 000 invånare. Staden har ett starkt näringsliv med fler än 4 000 verksamma företag. Eskilstuna har även sina rötter i industrin, såsom produktion och tillverkning, som svarar för 20 procent av arbetskraften. Mälardalens Högskola har campus i Eskilstuna och Västerås. I Eskilstuna bygger man ett nytt campus som beräknas stå färdigt till 2019. Regio äger ett tjugotal centralt belägna fastigheter som främst omfattar kontor, men handel.

Trollhättan

Diana, Trollhättan

Trollhättan kommun är belägen i Västra Götalands län, längs med E45:an. Staden har 57 000 invånare och en stark inpendling. Tyngdpunkten i näringslivet ligger på högteknologiska företag. Trollhättan är även hemort till Högskolan Väst med cirka 11 500 studenter. Regio förvärvade sin första fastighet i Trollhättan oktober 2015. Under våren 2017 gjorde Regio sitt andra förvärv, en centralt belägen kontorsfastighet med Arbetsförmedlingen som största hyresgäst.

Kalmar

Baronen Köpcentrum, Kalmar

Kalmar är Smålands tredje största tätort och en strategiskt viktig regionstad längs Ostkusten. Staden har cirka 38 000 invånare, en stark befolkningstillväxt och stor inpendling. Sedan 2010 räknas Kalmar som universitetsstad. I Kalmar äger Regio Baronens Köpcentrum som ligger i ett attraktivt läge i hamnen alldeles intill Linnéuniversitetet.

Nyköping

Pål Jungs Hage, Nyköping

Regio förvärvade sin första fastighet i Nyköping sommaren 2016. Handelsplatsen Pål Jungs Hage är belägen norr om centrala Nyköping i anslutning till E4:an. Nyköping har ett strategiskt läge på pendlingsavstånd till både Stockholm och Norrköping, vilka nås på 60 respektive 30 minuter via regionaltåg. Därtill ligger Skavsta flygplats knappt en mil från Nyköpings centrum.

Södertälje

Saturnus 5, Södertälje

Med nära 95 000 invånare och med nära 47 000 arbetstillfällen utgör Södertälje en viktig del av Mälarregionen. Kommunen har ett starkt kommunikationsläge, belägen i knytpunkten mellan E20 och E4 och tillgång till såväl stambanan, Mälarbanan och östra stambanan. I Södertälje finns även Campus Telge som erbjuder högskoleutbildningar i samarbete med högskolor såsom Karlstad universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan i Gävle och Mälardalens Högskola. I Södertälje äger Regio en portfölj med centralt belägna fastigheter som främst omfattar kontorsytor. En av fastigheterna är under utveckling.

Järfälla

Veddesta, Järfälla

Veddesta är en del av Järfälla kommun och ligger cirka två mil nordväst om Stockholm. Idag omfattarområdet i huvudsak lätt industri och andra verksamheter. I Järfälla pågår idag ett omfattande arbete med att utveckla såväl Veddesta som grannområdet Barkarbystaden. I båda områden planeras var sin tunnelbanestation som ska stå färdiga 2024. Regio äger sedan våren 2017 en utvecklingsfastighet i Veddesta.

Uppsala

Boländerna, Uppsala

Med nära 215 000 invånare utgör Uppsala Sveriges fjärde största stad. Det är en av landets äldsta städer och har historiskt fungerat som viktig handelsplats. Idag kännetecknas Uppsala av sin framskridande forskning och är hem till Uppsala Universitet. I staden finns det nära 41 000 studenter respektive 19 000 företag. Från Uppsala är beläget på pendlingsavstånd från Stockholm med 40 minuters restid och till Arlanda Airport. I Uppsala äger Regio en portfölj om fyra fastigheter som omfattar kontor, handel samt externhandel.

Västerås

Sigmahuset, Västerås

Västerås är Sverige sjätte största kommun. Staden kännetecknas av stark befolkningstillväxt de senaste åren och har idag cirka 147 000 invånare. Kommunen har ett starkt näringsliv och är huvudort för ett antal storföretag inom bland annat tillverknings- och IT-industrin. I Västerås äger Regio gallerian Sigmahuset och Råby centrum i centrala delen av Västerås. De två fastigheterna omfattar både kontor och handel, där Råby centrum idag är under utveckling.

Umeå

Ersboda, Umeå

Umeå är hem till cirka 123 000 invånare, vilket gör det till Sveriges elfte största kommun och en av Norrlands viktigaste regionstäder. Mitt i staden finns landets sjätte största flygplats, Umeå Airport. Från flygplatsen går det dagliga direktflyg till Bromma och Arlanda samt ett antal internationella destinationer. En viktig faktor för kommunens tillväxt är och har varit stadens universitet med cirka 30 000 studenter. Regios första förvärv i Umeå omfattar en handelsfastighet inom Ersboda-området.

Skellefteå

Solbacken, Skellefteå

Med cirka 72 000 invånare utgör Skellefteå en av Sveriges trettio största städer och en av Norrlands viktigaste tillväxtorter. I kommunen pågår det idag ett flertal större utvecklingsprojekt, bland annat ett resecentrum, ett nytt kulturhus samt planarbeten gällande stadens centrala delar. Skellefteå är även med i kampen om att etablera en av Europas största batterifabriker. Regio äger huvuddelen av Solbackens handelsområde, cirka tre kilometer norr om Skellefteås centrum.