Ekologisk hållbarhet

Alla fastigheter utvärderas ur ett livscykelperspektiv där miljöåtgärder ses som en investering snarare än en kostnad. Fokusområden inom miljöarbetet är energi, avfall och material då dessa områden kan innebära stor miljöbelastning för vår verksamhet.

Regio mäter sin energi och koldioxidförbrukning i hela fastighetsbeståndet för att kunna mäta, skapa mål samt följa upp på sin handlingsplan för att minska på fastighetsbolagets koldioxidutsläpp. Som en del av energisamordningen i fastigheterna utvärderar vi kontinuerligt fastigheterna för energieffektiviseringar och ökandet av andelen förnybar energiproduktion. Regio köper också grön el i hela fastighetsbeståndet.

I den dagliga driften strävar vi efter att kontinuerligt använda mera hållbara kemikalier och material i våra fastigheter. Konkreta exempel för detta är att vi alltid rekommenderar naturliga kylmedel vid ombyggnation av kylanläggningar samt att vi påbörjat ett pilotprojekt med mål att registrera alla material som används i våra hyresgästanpassningar i en databas för att kunna styra våra underleverantörer mot mera miljömedvetna och hållbara val.

I våra hyresgästrelationer förordar vi även den gröna bilagan för alla hyresavtal.

Råby centrum

Läs mer

Solpaneler i Eskilstuna

Läs mer

BREEAM In-Use

Läs mer