Fastighets AB Regio äger och förvaltar kontors- och handelsfastigheter i regionstäder över hela Sverige. Visionen är att vara den bästa hyresvärden på varje lokal marknad.

Hållbarhetsarbete

Ett aktivt hållbarhetsarbete är en central del av Regios verksamhet och vi arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor i den dagliga förvaltningen av våra fastigheter.

Mer om Regios hållbarhetsarbete

Pågående projekt

Vi utvärderar kontinuerligt vår portfölj med målsättningen att utveckla och förbättra våra fastigheter. Just nu driver vi större utvecklingsprojekt i bland annat Veddesta, Överby, Örebro, Kalmar och Västerås.

Läs mer om våra pågående projekt

 Fastighetsbestånd

 

Läs meR OM VÅRA FASTIGHETER

LAMP-modellen

Regio arbetar efter en flexibel förvaltningsmodell som skapar förutsättningarna för en aktiv förvaltning oavsett marknad eller fastighetstyp. Vår förvaltning sker i samverkan med lokala samarbetspartners, vilka vi kallar LAMP (local asset management partner).

 

MER INFOrmation om VÅRA LAMPS

Bolaget

Fastighets AB Regio

Förvaltning

För frågor gällande våra fastigheter, kontakta din lokala förvaltare